Phần mềm quản lý


KẾ HOẠCH MUA SẮM

Phần mềm cho phép kiểm tra, theo dõi thông tin, phê duyệt các kế hoạch mua sắm và thanh lý tài sản để tối ưu chi phí trong khâu mua sắm cho việc vận hành doanh nghiệp.

Liên hệ ngay

Phần mềm quản lý


KẾ HOẠCH MUA SẮM

Phần mềm cho phép kiểm tra, theo dõi thông tin, phê duyệt các kế hoạch mua sắm và thanh lý tài sản để tối ưu chi phí trong khâu mua sắm cho việc vận hành doanh nghiệp.

Liên hệ ngay
img1 Giao diện “Quản lý kế hoạch mua sắm”

Quản lý kế hoạch mua sắm là một trong những tính năng của phần mềm quản lý tài sản gAMSPro.

Việc lập kế hoạch mua sắm là cần thiết để duy trì ổn định hoạt động của các bộ phận, phòng ban, chi nhánh và tạo tiền đề cho các hoạt động kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp.

Có kế hoạch cụ thể, rõ ràng sẽ giúp cho doanh nghiệp tối ưu chi phí trong khâu mua sắm.

Để có được một kế hoạch mua sắm tốt, người đề xuất kế hoạch cần có nhiều thông tin đầu vào:

img-10 Giao diện “Báo cáo thống kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ”.

Cần mua sắm những gì?

Nhu cầu mua sắm của doanh nghiệp sẽ bao gồm mua thêm và mua thay thế tài sản, công cụ dụng cụ. Để có căn cứ ra quyết định sẽ mua sắm những gì, người dùng cần nắm được chi tiết tình hình sử dụng tài sản.

Sử dụng phần mềm gAMSPro giúp người dùng có được các báo cáo quản lý tài sản như:

 • Danh sách tài sản cố định (TSCĐ) tại đơn vị
 • Danh sách công cụ dụng cụ (CCDC) tại đơn vị
 • Danh sách tài sản thừa hoặc thiếu so với sao kê
 • Danh sách tổng hợp tài sản cần đề xuất thanh lý
 • Tổng hợp kiểm kê tài sản
 • Báo cáo danh mục, lịch sử thu hồi tài sản
 • Danh sách xe,…

Nhờ các báo cáo chi tiết này, người dùng sẽ nhanh chóng lên được danh sách các tài sản, công cụ lao động cần mua và với số lượng bao nhiêu cho bộ phận của mình.

img-10

Nên mua sắm khi nào?

Thời gian dự định mua sắm cũng là một yếu tố quan trọng. Vì không thể cùng lúc mua sắm hết tất cả, mà cần phải được phân chia hợp lý thời gian theo năm, tháng để đảm bảo tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

Thời gian mua có thể dựa trên thời gian khấu hao tài sản, nhu cầu thanh lý tài sản hoặc dựa trên kế hoạch phát triển của bộ phận, phòng ban.

img-10
img-10

Chi phí, giá cả của tài sản

Chi phí để mua tài sản cố định, công cụ dụng cụ thì người lập kế hoạch có thể tham khảo, lấy từ báo giá của các nhà cung cấp.

Để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động ổn định, người dùng cần chọn lựa được những nhà cung cấp đáp ứng được các tiêu chí như chất lượng, giá cả.

Phần mềm gAMSPro cho phép người dùng xem lại báo cáo đánh giá, điểm đánh giá của nhà cung cấp. Điểm này được đánh giá dựa trên chất lượng của hàng hóa, thời gian bảo hành,…

Việc đánh giá nhà cung cấp được thực hiện theo đợt, người dùng có thể tra cứu theo thời gian, để đảm bảo thông tin về nhà cung cấp là mới nhất.

img-10
img-10

Quản lý kế hoạch mua sắm

Các đơn vị, các cấp đề xuất nhu cầu mua sắm sau đó đưa lên đơn vị quản lý tổng để phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm của các đơn vị.

Kế hoạch mua sắm được đề xuất chi tiết đến từng hạng mục hàng hóa, phòng ban, thời điểm theo từng tháng, số lượng và giá trị kế hoạch:

 • Thời gian thực hiện
 • Tên sản phẩm
 • Đơn giá
 • Số lượng
 • Tổng kinh phí
img-10
img-10

Quy trình quản lý kế hoạch

Hội đồng đầu tư hoặc Ban phụ trách kế hoạch tổ chức xem xét phê duyệt và phê duyệt kế hoạch mua sắm cho cả năm sau cho từng đơn vị. Từ đó từng đơn vị chủ động thực hiện mua sắm trong năm tiếp theo.

Dựa trên kế hoạch mua sắm này, phần mềm cho phép theo dõi được việc tổ chức mua sắm trong năm, trong kỳ đạt bao nhiêu % kế hoạch theo số lượng và ngân sách; theo dõi được tỉ lệ mua sắm bao nhiêu % trong kế hoạch và ngoài kế hoạch.

QUẢN LÝ MỞ RỘNG

Bên cạnh tính năng quản lý kế hoạch mua sắm, phần mềm quản lý tài sản gAMSPro còn có những chức năng quản lý khác

Quản lý kế hoạch thanh lý

Có kế hoạch thanh lý cụ thể, công ty sẽ nhìn thấy rõ tình trạng tài sản của mình trong năm tới để dự trù cho kế hoạch mua sắm được chính xác đầy đủ hơn.

Nếu không có kế hoạch thì việc tổ chức thực hiện thanh lý trong năm sẽ diễn ra rối rắm và không có định hướng cụ thể, gây mất cân đối giữa việc thanh lý và mua sắm tài sản.

Tài sản hư hỏng, đã hết khấu hao và hết sử dụng được cần được thanh lý để công ty hoạt động với cơ sở vật chất đảm bảo, hiệu quả. Doanh nghiệp có thể phát huy hết công năng, hiệu suất của nguồn lực lao động.

Việc lập kế hoạch này chỉ có trụ sở chính, văn phòng khu vực, chi nhánh thực hiện lập kế hoạch (theo phân quyền). Các chi nhánh sẽ thực hiện lập kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc chi nhánh mình quản lý.

img-10
img-10

Quản lý kế hoạch xây dựng cơ bản

Phần mềm quản lý kế hoạch xây dựng cơ bản cho phép người dùng tạo mới kế hoạch xây dựng hoặc kế hoạch sửa chữa cơ sở của doanh nghiệp.

Phần mềm cho phép thu thập, quản lý địa điểm, tên công trình, ngày dự kiến thi công và thời gian hoàn thành của dự án, báo cáo chi tiết tiến độ thanh toán của dự án.

img-10
img-10

Sự Thành Công Của Khách Hàng

là thành công lớn nhất của GSOFT

Đăng ký demo phần mềm gAMSPro

  Vui lòng check để đảm bảo thông tin trên là chính xác
  Gọi cho chúng tôi