Phần mềm quản lý
Thanh toán - Tạm ứng

Phần mềm cho phép doanh nghiệp theo dõi, quản lý quy trình thanh toán tạm ứng đảm bảo các khoản chi ngân sách, tiền mặt được sử dụng đúng mục đích, hợp lý, tránh thất thoát.

Liên hệ ngay

Phần mềm quản lý
Thanh toán - Tạm ứng

Phần mềm cho phép doanh nghiệp theo dõi, quản lý quy trình thanh toán tạm ứng đảm bảo các khoản chi ngân sách, tiền mặt được sử dụng đúng mục đích, hợp lý, tránh thất thoát.

Liên hệ ngay

Khó khăn trong trong công tác quản lý thanh toán tạm ứng

Khi có các yêu cầu đề nghị tạm ứng, thanh toán, các đơn vị, phòng ban trong doanh nghiệp quản lý thông tin, dữ liệu theo cách truyền thống thường xảy ra một vài vấn đề

img

Khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin các khoản đề nghị tạm ứng

Ghi chú bằng excel, sổ sách thông thường dẫn đến dữ liệu, thông tin không đồng bộ do một thông tin có thể được nhiều người, đơn vị, phòng ban nhập.

img

Không kiểm tra, quản lý được tình hình chi ngân sách, tiền mặt

Ngân sách, tiền mặt để chi cho cá nhân nhận nhiệm vụ công tác, nhu cầu mua sắm nguyên vật liệu vật tư cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh thường vượt quá dự tính ban đầu.

img

Bị động trong việc chi ngân sách cho việc vận hành của doanh nghiệp

Không quản lý, nắm bắt được thông tin, dữ liệu nhanh chóng, chính xác dẫn đến bị động trong việc điều phối các phiếu đề nghị thanh toán, tạm ứng cho các hoạt động kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp.

Lợi ích sử dụng phần mềm quản lý thanh toán tạm ứng cho doanh nghiệp

Sử dụng phần mềm để quản lý là giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp trong việc sắp xếp, quản lý các kế hoạch chi ngân sách được thực hiện suôn sẻ và dễ dàng, phần mềm quản lý thanh toán tạm ứng gAMSPro mang đến nhiều lợi ích

Quản lý phiếu đề nghị tạm ứng, thanh toán

Sử dụng phần mềm cho phép người dùng tìm kiếm, nhập, lưu trữ thông tin các phiếu đề nghị thanh toán, tạm ứng.

Thông tin các phiếu đề nghị thanh toán, tạm ứng được kiểm soát chi tiết, cụ thể trong phần mềm như: mã số phiếu đề nghị, ngày tạo, tình trạng duyệt, loại tạm ứng phục vụ cho yêu cầu gì (thanh toán/nội bộ/nợ),…

Phần mềm giúp doanh nghiệp kiểm soát được “lý do tạm ứng, thanh toán” là gì từ đó xem xét, ra quyết định nên hay không duyệt đề nghị này, giúp tránh thất thoát lãng phí ngân sách.

img-10

"Phiếu đề nghị tạm ứng, thanh toán được quản lý chi tiết trong phần mềm"

Quản lý điều phối thanh toán, tạm ứng, phê duyệt tạm ứng nội bộ

Người dùng kiểm tra thông tin các phiếu đề nghị thanh toán, tạm ứng đã được điều phối đến cá nhân, đơn vị, phòng ban hay chưa, đây là loại thanh toán gì (hoàn tạm ứng/nhà cung cấp/khác).

Tính năng phê duyệt tạm ứng nội bộ giúp cho việc duyệt phiếu đề nghị nội bộ được diễn ra nhanh chóng, đảm bảo hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh.

Phần mềm có chức năng quản lý, điều chỉnh thông tin về hóa đơn, đề nghị thanh toán. Người dùng cập nhật các thông tin, ngày cập nhật của chứng từ liên quan, thông tin cá nhân cập nhật,… phần mềm cũng cho phép kiểm tra lịch sử chỉnh sửa hóa đơn để đảm bảo tính minh bạch .

img-10

Giao diện “Báo cáo thống kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ”.

Báo cáo sao kê tạm ứng, sao kê hóa đơn

Kế toán có được các báo cáo các khoản thanh toán, tạm ứng giúp quản lý dễ dàng và tiết kiệm thời gian.

Từ các báo cáo, kế toán kiểm soát được các khoản ngân sách đã thanh toán, tạm ứng, từ đó thống kê được tình hình tài chính, tài sản, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

img-10

Giao diện “Báo cáo sao kê tạm ứng, hóa đơn trong phần mềm”

Tiện ích Mở rộng

Bên cạnh quản lý thanh toán tạm ứng, phần mềm quản trị đầu tư mua sắm và quản lý tài sản gAMSPro còn có tính năng quản lý hợp đồng mua sắm

qldt-5

“Quản lý hợp đồng mua sắm giúp doanh nghiệp quản lý, sử dụng ngân sách hiệu quả”

Quản lý hợp đồng mua sắm

Việc mua sắm tài sản của doanh nghiệp với số lượng nhiều thường có giá trị rất lớn, thực hiện thông qua hồ sơ thầu giúp tìm nhà cung cấp tốt nhất.

Căn cứ gói thầu đã thiết lập, phần mềm cho phép cập nhật thông tin hợp đồng kinh tế đối với từng gói thầu. Dựa trên các phiếu gọi hàng phần mềm sẽ tự động cập nhật giá trị thực hiện của từng gói thầu.

Sau khi đã có được các nhà thầu cho gói sản phẩm, phần mềm hỗ trợ người dùng cập nhật các thông tin liên quan đến hợp đồng.

Liên hệ nhận báo giá & tư vấn phần mềm

Sự Thành Công Của Khách Hàng

là thành công lớn nhất của GSOFT

Đăng ký demo phần mềm gAMSPro

    Vui lòng check để đảm bảo thông tin trên là chính xác
    Gọi cho chúng tôi