[Gsoft] – Giới thiệu tổng quan nền tảng quản lý tài sản tổng thể doanh nghiệp gAMSPRo

[Gsoft] – Hướng dẫn: Nhập mới Tài Sản Cố Định

[Gsoft] – Hướng dẫn: Duyệt phiếu nhập Tài Sản Cố Định

[Gsoft] – Hướng dẫn: Xuất sử dụng Tài Sản Cố Định

[Gsoft] – Hướng dẫn: Chỉnh sửa thông tin phiếu nhập Tài Sản Cố Định

[Gsoft] – Hướng dẫn: Thêm mới phiếu thu hồi tài sản

[Gsoft] – Hướng dẫn: Chỉnh sửa phiếu thu hồi tài sản

[Gsoft] – Hướng dẫn: Xóa phiếu thu hồi tài sản

[Gsoft] – Hướng dẫn: Điều chuyển Tài Sản Cố Định

[Gsoft] – Hướng dẫn: Thêm Mới Phiếu Điều Chuyển Tài Khoản

[Gsoft] – Hướng dẫn: Chỉnh Sửa Thông Tin Phiếu Điều Chỉnh Tài Sản

[Gsoft] – Hướng dẫn: Duyệt Phiếu Điều Chỉnh Tài Sản

[Gsoft] – Hướng dẫn: Xóa Phiếu Điều Chỉnh Tài Sản

[Gsoft] – Hướng dẫn: Duyệt Phiếu Thu Hồi Tài Sản

Để theo dõi thêm những tính năng, nghiệp vụ của phần mềm quản trị đầu tư mua sắm và quản lý tài sản tập trung gAMSPro, hãy theo dõi các video khác của GSOFT tại đây nhé!

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

Gọi cho chúng tôi