Phần mềm quản lý
TÍN DỤNG NGÂN HÀNG gLOS CHUYÊN NGHIỆP

Quản lý các khoản vay tín dụng và quy trình quản lý hồ sơ tín dụng trên một hệ thống phần mềm. Phần mềm liên kết chặt chẽ giữa các trường dữ liệu và các thông tin cần vay vốn của người tiêu dùng nhằm đảm bảo giảm thiểu rủi ro cho các công tác thu hồi nợ sau này.

Liên hệ ngay

Phần mềm quản lý
TÍN DỤNG NGÂN HÀNG gLOS CHUYÊN NGHIỆP

Quản lý các khoản vay tín dụng và quy trình quản lý hồ sơ tín dụng trên một hệ thống phần mềm. Phần mềm liên kết chặt chẽ giữa các trường dữ liệu và các thông tin cần vay vốn của người tiêu dùng nhằm đảm bảo giảm thiểu rủi ro cho các công tác thu hồi nợ sau này.

Liên hệ ngay

Khó khăn trong công tác quản lý hồ sơ tín dụng

Quản lý hồ sơ tín dụng theo phương pháp truyền thống thường tiềm ẩn những rủi ro nhất định:

img

Thông tin, số lượng giấy tờ trong từng hồ sơ tín dụng quá nhiều (hồ sơ pháp lý, vay vốn, tài sản đảm bảo,…), người dùng không hoàn toàn kiểm soát được.

img

Quản lý hồ sơ theo cách truyền thống dẫn đến việc tìm kiếm và tra cứu thông tin hồ sơ tín dụng mất nhiều thời gian, công sức, phụ thuộc vào người quản lý hồ sơ.

img

Khó khăn trong công tác kiểm tra và đối chiếu thông tin hồ sơ tín dụng đã được giải ngân hay chưa giữa các phòng ban trong ngân hàng, doanh nghiệp.

Quy trình quản lý hồ sơ tín dụng

Hồ sơ tín dụng của khách hàng kể từ lúc lấy thông tin, điền hồ sơ đến khi được giải ngân thường đi qua một quy trình từ phòng quản lý khách hàng (QLKH) phòng quản trị tín dụng (QTTD) phòng giao dịch khách hàng (GDKH), cụ thể như sau:

Tiếp cận khách hàng

Lấy thông tin của khách hàng (năng lực pháp lý: dân sự, thương mại, khả năng trả nợ của khách hàng)

Thẩm định khách hàng (mục đích sử dụng vốn, hoàn trả nợ vay của khách hàng)

Tiếp nhận hồ sơ, đẩy duyệt hồ sơ

Bổ sung thông tin, các điều kiện cam kết bổ sung (nếu có)

Duyệt hồ sơ

Giải ngân

Loại bỏ việc quản lý rườm rà, tối ưu hóa toàn bộ quy trình quản lý tín dụng bằng công nghệ 4.0 trong phần mềm quản lý tín dụng ngân hàng gLOS.
phầm mềm quản lý ứng dụng

Lợi ích sử dụng phần mềm quản lý tín dụng

Toàn bộ hồ sơ tín dụng đều được quản lý khoa học, theo quy trình, phần mềm quản lý tín dụng ngân hàng gLOS mang đến nhiều tính năng hữu ích cho người sử dụng:

Quản lý hồ sơ tín dụng trên một hệ thống duy nhất

Toàn bộ thông tin liên quan đến hồ sơ tín dụng như: tên khách hàng, số CIF, REF, loại hồ sơ (giải ngân/bảo lãnh/chung),… đều được quản lý trên hệ thống phần mềm.

Kiểm soát được ngày tiếp nhận, tình trạng xử lý hồ sơ tín dụng, thời gian triển khai, toàn bộ quy trình của hồ sơ tín dụng.

Phần mềm cho phép theo dõi sự ưu tiên của các khoản vay, với những hồ sơ tín dụng được đánh dấu “ưu tiên” bởi cán bộ quản lý khách hàng thì sẽ được ưu tiên xét duyệt, xử lý trước.

Phần mềm có tính năng phân quyền rõ ràng, chi tiết. Quy định người dùng nào được tiếp nhận hồ sơ, duyệt hồ sơ, người nào có quyền giải ngân,… giúp không xảy ra các vấn đề chồng chéo về quyền hạn giữa các phòng ban, chức vụ.

img-10 “Thông tin liên quan đến hồ sơ tín dụng được quản lý chặt chẽ trong phần mềm”

Tính năng giải ngân hồ sơ tín dụng

Hồ sơ tín dụng đã được duyệt bởi kiểm soát viên QTTD không đồng nghĩa với việc hồ sơ đó đã được giải ngân.

Tính năng giải ngân giúp cho cán bộ phòng giao dịch khách hàng (GDKH) thực hiện tìm kiếm, chọn và giải ngân các loại hồ sơ chưa được giải ngân.

Tính năng này cũng giúp cho cán bộ phòng quản lý khách hàng (QLKH) biết được hồ sơ tín dụng nào đã được giải ngân, hồ sơ nào chưa giải ngân.

img-10 "Tính năng giải ngân giúp theo dõi và quản lý được số lượng hồ sơ tín dụng đã giải ngân”

Import hồ sơ theo lô

Cho phép người dùng Import các file excel chứa danh sách các hồ sơ khách hàng vào hệ thống phần mềm.

Quản lý được danh sách các hồ sơ này sẽ giúp tạo ra những “khách hàng tiềm năng” trong các chiến dịch, chương trình ưu đãi trong tương lai.

img-10

Tính năng thông báo

Phần mềm hỗ trợ người dùng trong việc nhắc nhở, kiểm soát hồ sơ đã đến hạn thanh toán nợ.

Kiểm soát được việc thu hồi nợ đúng hạn giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro liên quan đến tài chính, các công tác thu hồi nợ.

img-10
Liên hệ nhận báo giá & tư vấn phần mềm

Sự Thành Công Của Khách Hàng

là thành công lớn nhất của GSOFT

Đăng ký demo phần mềm quản lý tín dụng gLOS
    Vui lòng check để đảm bảo thông tin trên là chính xác
    Gọi cho chúng tôi