Phần mềm quản lý
XE/ĐỘI XE

Sử dụng phần mềm gAMSPro giúp việc quản lý đội xe trở nên dễ dàng hơn.

Liên hệ ngay

Phần mềm quản lý
XE/ĐỘI XE

Sử dụng phần mềm gAMSPro giúp việc quản lý đội xe trở nên dễ dàng hơn.

Liên hệ ngay

Phần mềm quản lý xe/đội xe

Sử dụng phần mềm gAMSPro giúp việc quản lý đội xe trở nên dễ dàng.

Mục tiêu cuối cùng của việc quản lý là đảm bảo sử dụng xe đúng mục đích, đúng nguyên tắc. Có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa xe theo đúng quy trình kỹ thuật để xe luôn trong trạng thái tốt, nhằm phục vụ cho việc đi lại, di chuyển một cách hiệu quả và an toàn.

Bên cạnh đó các chi phí xăng xe, chi phí duy trì hoạt động của xe luôn phải được kiểm tra, kiểm soát.

Phân hệ quản lý xe của phần mềm quản lý tài sản gAMSPro cho phép quản lý thông tin cực kỳ chi tiết. Được áp dụng cho toàn bộ xe của Doanh nghiệp.

img-10 “Thông tin liên quan đến hồ sơ tín dụng được quản lý chặt chẽ trong phần mềm”

Lệnh điều động xe

Chức năng cho phép người dùng quản lý lệnh điều động phương tiện

Thông tin lệnh điều động phương tiện
Thông tin phương tiện
Thông tin chuyến đi và chuyến về
Nhiệm vụ thực hiện và nhiên liệu tiêu thụ
Báo cáo thống kê KM - Nhiêu liệu
Lịch công tác tuần

img-10
img-10
img-10
img-10
img-10
img-10

Cập nhật thông tin xe

Chức năng này được sử dụng khi người dùng cần thêm thông tin của 1 chiếc xe sau khi tài sản này đã được xuất sử dụng.

Một chiếc xe có khá nhiều thông tin cần được nhập để bảo đảm việc quản lý được sát sao. Trong đó bao gồm:

Thông tin căn bản
Thông tin mở rộng
Thông tin trang thiết bị đi kèm
Thông tin lịch bảo dưỡng

img-10
img-10
img-10

Vận hành xe

Điều quan trọng của việc quản lý xe là kiểm soát được việc sử dụng xe, các loại phí của xe, đảm bảo không bỏ lỡ các đợt đăng kiểm, bảo dưỡng. Quản lý các xe đang sửa chữa, để có phương án điều xe một cách tối ưu.

Phần mềm quản lý đội xe gFMS cho phép người sử dụng nhập liệu các đợt thanh toán tiền xăng của tài xế (số km hiện tại, số xăng (lít) thanh toán). Việc nhập liệu này do đơn vị sử dụng phương tiện thực hiện.

Hệ thống có quản lý thông tin định mức xăng theo loại xe, có ràng buộc khi nhập thanh toán xăng, nếu vượt quá định mức hệ thống chỉ cho phép thanh toán tối đa theo định mức.

img-10

Bảo dưỡng

Sau khi xe được đưa vào sử dụng, phần mềm quản lý đội xe gFMS cho phép cập nhật lịch bảo trì, bảo hành xe vào hệ thống để theo dõi.

Tới đến kỳ thực hiện bảo trì, bảo hành của xe, sau khi hoàn thành bảo trì bảo hành, phần mềm quản lý xe cho phép người sử dụng cập nhật tình trạng bảo trì, bảo hành theo lịch và ghi chú các thông tin liên quan.

img-10
img-10
img-10

Đăng kiểm

Theo dõi và cập nhật quá trình đăng kiểm xe:

Ngày đăng kiểm gần nhất
Ngày đến hạn đăng
Số lần đăng kiểm
Đơn vị đăng kiểm

img-10

Bảo hiểm

Theo dõi cập nhật quá trình mua bảo hiểm (loại bảo hiểm, ngày mua bảo hiểm, ngày hết hạn bảo hiểm, đơn vị cung cấp bảo hiểm, số tiền tham gia bảo hiểm, ghi chú).

img-10
img-10
img-10

Phí đường bộ

Chức năng này cho phép người dùng lưu trữ thông tin phí đường bộ của xe khi được đem vào sử dụng và được nhập thông tin sau khi đóng phí.

img-10

Sự Thành Công Của Khách Hàng

là thành công lớn nhất của GSOFT

Đăng ký demo phần mềm quản lý đội xe

    Vui lòng check để đảm bảo thông tin trên là chính xác
    Gọi cho chúng tôi