Bài phát biểu tại Hội thảo “Quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số” về đầu tư công của GSOFT

Sáng ngày 29/11/21 vừa qua, Đại diện Công ty TNHH Phần mềm Hoàn Cầu   (GSOFT) – Ông Phan Trung Hiếu – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc đã có mặt tại Hội thảo Quốc tế “Quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số” theo phương...

Kick off dự án: phần mềm quản lý tài sản gAMSPro – FrieslandCampina Việt Nam

Giải pháp thực hiện: Hệ thống Phần mềm Quản lý tài sản gAMSPro Bắt đầu từ tháng 11/2021, dự án Phần mềm Quản lý tài sản gAMSPro cho FrieslandCampina Việt Nam chính thức khởi động. 1. Tổng quan về doanh nghiệp FrieslandCampina là hợp tác xã sữa lớn nhất và...

Gọi cho chúng tôi