Phần mềm quản lý
Công trình xây dựng

Phần mềm cho phép người dùng quản lý từ việc bắt đầu tạo công trình, đến việc quản lý tất cả hồ sơ thầu, hợp đồng tương ứng với hồ sơ thầu, các đợt thanh toán cho từng hợp đồng.

Liên hệ ngay

Phần mềm quản lý
Công trình xây dựng

Phần mềm cho phép người dùng quản lý từ việc bắt đầu tạo công trình, đến việc quản lý tất cả hồ sơ thầu, hợp đồng tương ứng với hồ sơ thầu, các đợt thanh toán cho từng hợp đồng.

Liên hệ ngay

Khó khăn trong trong công tác quản lý công trình xây dựng

Công trình xây dựng cũng là một loại tài sản của doanh nghiệp, trong một dự án đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp sẽ có các kế hoạch xây dựng, sửa chữa công trình, mỗi công trình có nhiều thông tin cần kiểm soát, quản lý, dẫn đến các khó khăn

img1

Số lượng, dữ liệu về công trình, thông tin hồ sơ thầu, hợp đồng liên quan đến hồ sơ thầu quá nhiều, không đồng nhất.

img1

Quản lý thủ công bằng excel khiến việc tìm kiếm, theo dõi và khai thác thông tin hồ sơ thầu, hồ sơ thi công, hợp đồng thầu gặp nhiều khó khăn.

img1

Người quản lý dự án phải quản lý tới từng đơn vị đang thực hiện, đây là dự án xây dựng mới hay sửa chữa, ngân sách kinh phí, tiến độ thực hiện của từng dự án.

img1

Không phân quyền cụ thể người quản lý, người đề xuất, người duyệt kế hoạch dẫn đến không biết đề xuất kế hoạch xây dựng, sửa chữa có được duyệt qua hay chưa.

Lợi ích sử dụng phần mềm quản lý công trình xây dựng

Việc kiểm soát tốt các thông tin đầu vào ngay từ ban đầu giúp cho doanh nghiệp lựa chọn đơn vị cung cấp phù hợp, nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản, sử dụng phần mềm quản lý công trình xây dựng gAMSPro mang đến những lợi ích

Quản lý thông tin hồ sơ công trình

Giúp người dùng dễ dàng kiểm soát khi thêm thông tin về một công trình xây dựng.

Công trình này được xây dựng ở khu vực nào, đơn vị nào hiện hiện đang phụ trách xây dựng, các thông tin chi tiết về công trình xây dựng (quy mô, dài, rộng, diện tích xây dựng,… ), các file thông tin đính kèm đi cùng.

Phần mềm cho phép tìm kiếm, xem các thông tin về chi phí sửa chữa công trình như: hồ sơ thầu, hồ sơ thi công, giá trị dự toán, giá trị quyết toán,…

img-10

Quản lý thông tin hồ sơ thầu

Một công trình có thể có nhiều hồ sơ thầu, sử dụng phần mềm giúp người dùng lưu trữ các thông tin liên quan đến hồ sơ thầu của một hạng mục nào đó của công trình.

Các thông tin liên quan đến nhà thầu được cập nhật, lưu trữ trong phần mềm như: số hồ sơ thầu, hạng mục thầu, ngày mở thầu, hình thức đấu thầu,…

Hồ sơ thầu giúp theo dõi quản lý, lưu trữ thông tin về các nhà thầu từ đó doanh nghiệp có thể chọn hình thức thầu phù hợp (đấu thầu/chỉ định thầu) cho kế hoạch xây dựng, sửa chữa.

img-10

Quản lý danh sách hợp đồng

Một công trình có thể có nhiều hồ sơ thầu, mỗi hồ sơ thầu chỉ có một hợp đồng duy nhất. Phần mềm cho phép người dùng tìm kiếm, lưu trữ thông tin liên quan đến hợp đồng của một hồ sơ thầu.

Người dùng có thể cập nhật các dữ liệu liên quan đến thông tin bảo lãnh hợp đồng, thông tin bảo lãnh bảo hành cho các công trình xây dựng, sửa chữa.

Quá trình thực hiện hợp đồng, các văn bản pháp lý của hợp đồng, trách nhiệm của đơn vị thực hiện hợp đồng và quy trình xét duyệt khác không nằm trong phạm vi của phần mềm này.

img-10

Báo cáo theo dõi ngân sách, báo cáo tổng hợp tiến độ thanh toán

Cho phép người dùng xem, xuất báo cáo theo dõi ngân sách, tình hình thực hiện kế hoạch, duyệt chi cụ thể tại 1 đơn vị, khu vực nào đó hoặc tổng hợp tất cả đơn vị, khu vực.

Người dùng cũng xuất được báo cáo tổng hợp tiến độ thanh toán tại một đơn vi, khu vực nào đó hoặc tổng hợp tất cả các đơn vị, khu vực.

img-10
Liên hệ nhận báo giá & tư vấn phần mềm

Sự Thành Công Của Khách Hàng

là thành công lớn nhất của GSOFT

Đăng ký demo phần mềm gAMSPro

    Vui lòng check để đảm bảo thông tin trên là chính xác
    Gọi cho chúng tôi