QUẢN LÝ HÀNG HÓA

Sử dụng phần mềm gAMSPro giúp việc quản lý hàng hóa được trở nên dễ dàng hơn.

Quản lý hàng hóa để đảm bảo khi mua sắm, chỉ những hàng hóa chất lượng, uy tín đã được thông qua sự kiểm định, xét duyệt của Hội sở mới được sử dụng.

Hệ thống hỗ trợ quản lý

  • Loại hàng hóa
  • Danh mục hàng hóa

HOTLINE: 0913 957 079