Cách tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) mới nhất hiện nay

Tác giảadmin
Thời gian 24-05-2022

Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) là gì? Công thức, cách tính khấu hao tài sản cố định mới nhất hiện nay? Nếu doanh nghiệp của bạn có đang gặp khó khăn trong việc chọn phương pháp khấu hao tài sản cố định, tham khảo ngay bài viết nhé!

Khấu hao tài sản cố định là gì?

 

 

Khấu hao là việc định giá có hệ thống và phân bổ giá trị của tài sản dựa trên sự hao mòn của tài sản đó trong một khoảng thời gian. Các công ty có thể tự chủ động quyết định khi tính khấu hao TSCĐ nhưng phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao TSCĐ của Kho bạc. Đồng thời thông báo cho cơ quan thuế quản lý công ty về tình trạng và thời điểm tính khấu hao TSCĐ.

Tại sao phải khấu hao tài sản cố định?

Trích khấu hao tài sản cố định hợp lý là rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Ý nghĩa của việc trích khấu hao TSCĐ như sau:

 • Đây là cách hiệu quả để giúp các doanh nghiệp duy trì nguồn vốn bị ràng buộc một cách tối ưu. 
 • Khi tài sản hết thời hạn sử dụng sẽ được thu hồi toàn bộ vốn đầu tư. 
 • Giúp xác định giá thành sản phẩm và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty. 
 • Đây là cơ sở tính toán quan trọng cho các hoạt động đầu tư và nhân bản.

Các cách tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

Cách tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

Phương pháp đường thẳng đối với tài sản cố định là phương pháp khấu hao ổn định trong suốt thời gian sử dụng hữu ích. Phương pháp này có thể được áp dụng cho hầu hết các lĩnh vực  kinh doanh của một công ty. 

Công thức tính khấu hao TSCĐ theo đường thẳng:

a) Cách tính hàng tháng: 

Tỷ lệ KH hàng tháng = Tỷ lệ KH hàng năm : 12 

b) Cách tính hàng năm: 

Tỷ lệ khấu hao hàng năm = Nguyên giá tài sản cố định : Thời gian khấu hao

>> Xem thêm: Cách xác định nguyên giá tài sản cố định

Cách tính khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh

 

 

Khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần trong trường hợp có điều chỉnh là phương pháp áp dụng cho các lĩnh vực kỹ thuật chuyển dịch, phát triển nhanh, hoạt động có hiệu quả và phải đáp ứng các điều kiện sau: 

 •  Tài sản cố định mới chưa sử dụng.  
 •  Máy móc, thiết bị và thiết bị đo lường và thử nghiệm.

a) Công thức tính khấu hao hàng năm theo cách tính khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

Tỷ lệ khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại của tài sản cố định x Tỷ lệ khấu hao tốc độ cao (%)

b) Tốc độ khấu hao nhanh được xác định theo công thức sau:

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ  hao mòn TSCĐ theo phương pháp đường thẳng x hệ số điều chỉnh

Cách tính khấu hao theo số lượng, khối lượng

 

 

Tài sản cố định áp dụng  phương pháp này phải đáp ứng các điều kiện sau: 

 • Trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. 
 • Xác định  tổng số lượng và số lượng sản phẩm được sản xuất tại nhà máy này. 
 • Công suất thực tế sử dụng  bình quân tháng trong năm đạt 100% công suất kế hoạch trở lên.

Mức trích khấu hao tháng:

Sử dụng công thức sau để xác định tỷ lệ khấu hao tài sản cố định hàng tháng.

Mức trích KH trong tháng = Số lượng SP sản xuất trong tháng x Mức trích KH bình quân tính cho 1 đơn vị SP

Trong đó: Mức trích kế hoạch bình quân của một đơn vị sản phẩm = nguyên giá TSCĐ: sản lượng theo công suất thiết kế 

Mức trích khấu hao năm:

Mức trích KH năm của TSCĐ bằng tổng mức trích KH của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo công thức sau:

Mức trích KH năm của TSCĐ = Số lượng SP sản xuất trong năm x Mức trích KH bình quân cho 1 đơn vị SP

Lưu ý: Nếu công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, công ty cần đánh giá lại tỷ lệ khấu hao của tài sản cố định.

Khung thời gian khấu hao tài sản cố định

 • Đối với tài sản cố định mới, đơn vị phải sử dụng thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban hành trong kỳ luân chuyển này để xác định thời điểm trích khấu hao tài sản cố định. 
 • Các công ty tự quyết định thời gian khấu hao cho tài sản vô hình nhưng trong vòng 20 năm.
 • Đối với tài sản vô hình là giá trị của quyền sử dụng đất hoặc thuê đất có thời hạn,  thời gian  khấu hao là thời gian cho phép sử dụng tài sản của đơn vị. 
 • Đối với các tài sản vô hình như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng, thời gian khấu hao là thời gian bảo hộ được nêu trong văn bằng.

Phần mềm gAMSpro – công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp quản lý khấu hao TSCĐ

» gAMSPro – Hệ thống Phần mềm quản trị đầu tư mua sắm và Quản lý tài sản tập trung với tính năng quản lý tài sản cố định (TSCĐ) hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả trong khâu quản lý. Phần mềm cho phép kiểm soát toàn bộ vòng đời sử dụng tài sản từ khâu nhập mới, phân bổ, sử dụng, chuyển nhượng, sửa chữa, kiểm kê, xác định nguyên giá tài sản cho đến khấu hao tài sản cố định,…

Ưu điểm khi sử dụng gAMSPro trong việc quản lý tài sản cố định:

 • Giao diện thân thiện với người dùng:
  • Được trang bị chức năng điều khiển tự động để ngăn chặn những sai sót khi nhập liệu.
  • Tìm kiếm thông tin dễ dàng thông qua nhiều trường khác nhau.
  • Có chức năng kiểm tra, so sánh độ chính xác của dữ liệu 
 •  Đảm bảo nhiều tiêu chí: 
  • Bảo mật thông tin  
  • Tính nhất quán và đồng bộ 
  • Xác minh được đảm bảo 
  • Đảm bảo kiểm soát truy cập
 • Khả năng tích hợp:
  • Tích hợp với mã vạch và mã QR.
  • Tích hợp với các hệ thống quản lý người dùng LDAP khác.
  • Hệ thống ứng dụng di động.

Các câu hỏi thường gặp

Lựa chọn cách tính khấu hao TSCĐ dựa trên yếu tố nào?

Để lựa chọn phương pháp khấu hao TSCĐ ta cần dựa trên mức thu nhập và khấu hao tài sản cố định hợp lý. Ví dụ: 

 • Các công ty chọn phương pháp đường thẳng khi doanh thu chủ yếu đến từ tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó. 
 • Các công ty chọn cách giảm khấu hao theo thời gian nếu doanh thu tạo ra nhỏ hơn vài năm đầu sử dụng tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.

Vấn đề cần lưu ý khi xác định thời gian tính khấu hao tài sản?

Khi tính khấu hao cho TSCĐ, bạn cần xác định thời gian trích khấu hao. Điểm này do công ty tự xác định, nhưng cần báo cáo với cơ quan thuế theo khung thời gian trích khấu hao. Đồng thời phải xác định tài sản, nhà máy, thiết bị đã qua sử dụng hay mua mới.

Mỗi tài sản được tính khấu hao tối đa bao nhiêu lần?

Tần suất khấu hao tài sản phụ thuộc vào giá trị và thời gian sử dụng hữu ích của nó. Khi tài sản đạt đến giá trị và hết thời gian sử dụng thì tài sản đó không bị khấu hao. Quá trình sử dụng và trích khấu hao TSCĐ đòi hỏi từng loại tài sản phải áp dụng chung một phương pháp, phương pháp trích khấu hao TSCĐ chỉ được thay đổi một lần.


Nội dung liên quan

Xem tất cả

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

Gọi cho chúng tôi