Yếu tố khi Testing Landing page bạn cần lưu ý

23-05-2018

Thông tin chi tiết về cách kiểm tra trang đích, sự khác biệt giữa thử nghiệm A / B và thử nghiệm đa lượng biến, yếu tố trang đích quan trọng cần thử nghiệm, những lỗi thử nghiệm trang đích bạn thường mắc phải.

testing landing page

Lê Trang (Theo invespcro.com)

Có thể bạn quan tâm

KHÁCH HÀNG CỦA GSOFT

HOTLINE: 0913 957 079