CHUYÊN NGHIỆP HOÁ VIỆC QUẢN LÝ TÀI SẢN

Quản lý tập trung & sử dụng hiệu quả tài sản

Xem chi tiết Liên hệ với chúng tôi

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN CHUYÊN NGHIỆP

Nhanh chóng, chính xác

1PHÂN HỆ QUẢN LÝ HÀNG HÓA

2PHÂN HỆ QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP

3PHÂN HỆ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MUA SẮM

4PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH/ CÔNG CỤ LAO ĐỘNG

5PHÂN HỆ QUẢN LÝ MUA SẮM

6PHÂN HỆ QUẢN LÝ THANH LÝ TÀI SẢN

7PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẶC THÙ

8PHÂN HỆ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

9PHÂN HỆ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN

10 PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHAI THÁC - CHO THUÊ TÒA NHÀ

11PHÂN HỆ QUẢN LÝ DANH MỤC

12QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

13PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ - VẬT LIỆU

KHÁCH HÀNG CỦA GSOFT

HOTLINE: 0913 957 079