QUẢN LÝ DANH MỤC

Phân hệ quản lý tất cả các thông tin dùng chung cho toàn hệ thống

Quản lý danh mục đơn vị tính

Chức năng này được sử dụng khi người dùng cần thêm thông tin các đơn vị tính nào đó.

Danh mục vùng miền

Chức năng này được sử dụng khi người dùng cần thêm các thông tin phân loại về vùng miền theo vị trí địa lý.

    Danh mục nhóm tài sản

Chức năng này được sử dụng khi người dùng cần thêm các thông tin về nhóm tài sản, nhóm tài sản được quản lý theo dạng cây N cấp.

Nhóm tài sản cho phép định nghĩa các thông tin về tài khoản hạch toán.

Danh mục loại tài sản

Hiện tại hệ thống chỉ phân theo hai loại tài sản là tài sản cố định (TSCĐ) và công cụ lao động (CCLĐ), tuy nhiên hệ thống hỗ trợ chức năng này được sử dụng khi người dùng cần thêm các thông tin về loại tài sản phát sinh.

 

 

 

 

 

Danh mục loại nhà cung cấp và nhà cung cấp

Chức năng này được sử dụng khi người dùng cần thêm các thông tin về nhà cung cấp và loại nhà cung cấp tại đơn vị.

Danh mục loại hàng hóa

Danh mục quản lý thông tin phân loại hàng hóa

.

 

 

Danh mục hàng hóa

Chức năng này được sử dụng khi người dùng cần thêm các thông tin về hàng hóa.

Danh mục công ty bảo hiểm

Chức năng này được sử dụng khi người dùng cần thêm các thông tin về công ty bảo hiểm.

.

 

 

 

 

 

Danh mục model xe

Chức năng này được sử dụng khi người dùng cần thêm các thông tin về model xe, từng model xe sẽ có hạng mức xăng khác nhau nhằm quản lý thông tin vận hành xe sau này.

Danh mục địa điểm

Tất cả các đơn vị của Doanh nghiệp sẽ được cập nhật thông tin địa điểm cụ thể trên hệ thống.

 

 

 

 

Danh mục nhân viên

Chức năng này được sử dụng khi người dùng cần thêm các thông tin và theo dõi nhân viên làm việc tại các đơn vị thành viên.

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ & TƯ VẤN PHẦN MỀM

GỌI HOTLINE

08 999 09179 line 1

hoặc

0913 509 979

GỬI EMAIL

contact@gsoft.com.vn

Gsoft sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

Gọi cho chúng tôi