GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN

Đối Tượng Sử Dụng
Tập đoàn
Doanh nghiệp
Tổng công ty, Ngân hàng
Trường Đại học, Bệnh viện
Những đơn vị hoạt động nhiều chi nhánh

Phục Vụ Phòng Ban
Phòng Hành Chính Quản Trị
Phòng Quản lý Xây dựng cơ bản
Phòng Kế toán
Bộ phận Mua hàng
Bộ phận Quản lý đội xe

Các Khâu Quản Lý
Lập kế hoạch, ngân sách
Quá trình thực hiện mua sắm
Nhập mới và cấp phát sử dụng
Nghiệp vụ phát sinh khác: in, dán nhãn
Bảo hành, bảo trì, sữa chữa
Điều chuyển, thu hồi, khấu hao, thanh lý

Tài Sản Được Quản Lý
Bất động sản
Tài sản cố định chung
Tài sản cố định đặc thù như xe
Quản lý công cụ lao động
Các công trình đang xây dựng

MÔ HÌNH TỔNG THỂ HỆ THỐNG

TÍNH NĂNG QUẢN LÝ TÀI SẢN

 • Kế hoạch mua sắm
 • Kế hoạch xây dựng cơ bản
 • Kế hoạch thanh lý tài sản
 • Dự án
 • Hồ sơ thầu
 • Hợp đồng
 • Phiếu gọi hàng (PO)
 • Phiếu gọi hàng phục vụ sửa chữa (PO sửa chữa)
 • Cập nhật đơn hàng
 • Hủy đơn hàng
 • Tạo kỳ đánh giá NCC
 • Thực hiện đánh giá NCC
 • Nhập mới tài sản
 • Xuất sử dụng
 • Điều chuyển tài sản
 • Kiểm kê tài sản
 • Thu hồi tài sản
 • Sửa chữa tài sản
 • Cập nhật thông tin tài sản
 • Đề xuất thanh lý tài sản
 • Thanh lý tài sản
 • Phân bố, khấu hao chi phí
 • Hạch toán cuối ngày
  (Ngân hàng)
 • Phiếu nhập, xuất kho
 • Quản lý tài sản đặc biệt
 • Cập nhật thông tin xe
 • Thông tin vận hành
 • Thông tin bảo dưỡng
 • Thông tin đăng kiểm
 • Thông tin bảo hiểm
 • Thông tin phí đường bộ
 • Thông tin sửa chữa
 • Cập nhật thông tin BĐS
 • Bảo trì, sửa chữa BĐS
 • Hồ sơ trụ sở
 • Diện tích sử dụng nội bộ
 • Thông tin khách hàng thuê
 • Hợp đồng khách thuê
 • Hệ thống báo cáo tình hình khai thác trụ sở trống
 • Quản lý thông tin công trình
 • Quản lý thông tin hồ sơ thầu
 • Quản lý hợp đồng
 • Đơn vị tính
 • Vùng miền
 • Nhóm tài sản
 • Loại tài sản
 • Nhà cung cấp
 • Loại nhà cung cấp
 • Hàng hóa
 • Loại hàng hóa
 • Địa điểm
 • Nhân viên
 • Công ty bảo hiểm
 • Model xe
 • Thông tin đơn vị
 • Thông tin phòng ban
 • Thông tin người dùng
 • Thông tin trang (chức năng)
 • Phân quyền

TÍNH NĂNG BÁO CÁO THỐNG KÊ

There are numerous reasons for this, but the most noticeable is that the classes are so well organized and most students don’t have to law essay leave the comfort of their homes to take them.

 • Theo dõi đầu tư mua sắm
 • Báo cáo tổng thể kế hoạch
 • Báo cáo PO
 • Kế hoạch sửa chữa
 • Báo cáo kế hoạch mua sắm
 • Phiếu gọi hàng
 • Tờ trình mua TSCĐ – CCLĐ ngoài kế hoạch
 • Gọi hàng và thanh toán theo hợp đồng
 • Danh sách TSCĐ tại đơn vị
 • Danh sách TSCĐ đề xuất thanh lý
 • Danh sách Tài sản thừa, thiếu so với sao kê
 • Danh mục thu hồi kho
 • Danh sách tài sản tăng thêm
 • Danh mục tài sản
 • Báo cáo tổng hợp TSCĐ
 • Sao kê tài sản cố định mới
 • Sao kê tài sản cố định từ ngày… đến ngày…
 • Tổng hợp kiểm kê
 • Lịch sử thu hồi
 • Lịch sử điều chuyển tài sản
 • Phiếu xuất kho
 • Tình hình sử dụng TSCĐ tại đơn vị
 • Tổng hợp tăng giảm TSCĐ
 • Mua sắm TSCĐ, CT, SC TS
 • Thanh lý tài sản
 • Danh sách CCLĐ tại đơn vị
 • Danh sách CCLĐ đề xuất thanh lý
 • Sao kê CCLĐ đang sử dụng
 • BC Chi tiết xuất – nhập – tồn
 • DM CCLĐ tồn kho
 • DM CCLĐ nhập kho
 • DM CCLĐ xuất sử dụng
 • Tổng hợp xe toàn hệ thống
 • Danh sách xe đến lịch bảo trì bảo dưỡng
 • Danh sách xe bảo hiểm trong tháng
 • Danh sách xe đến hạn đóng phí đường bộ
 • Danh sách xe đến hạn thanh lý
 • Danh sách xe đi đăng kiểm
 • Báo cáo chi phí vận hành xe
 • Danh sách CN, thuộc trường học
 • Danh sách BĐS toàn hệ thống
 • Báo cáo BĐS đã sử dụng
 • Báo cáo BĐS chưa sử dụng
 • Báo cáo BĐS chưa hoàn thành pháp lý
 • Chi phí công trình xây dựng cơ bản quyết toán
 • Công trình sửa chữa CN
 • Kế hoạch thanh toán XDCB
 • Tiến độ công trình hiện tại
 • Kế hoạch ngân sách XDCB

ĐẶC TÍNH HỆ THỐNG

ĐĂNG KÍ NGAY
ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ VÀ VIDEO DEMO-GIỚI THIỆU


  CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
  Nhanh Chóng, Chính Xác

  Theo dõi quá trình sử dụng ứng dụng

  Ghi nhận các lỗi, đề xuất thay đổi và tiến hành sửa đổi

  Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống

  Đề xuất giải pháp và lập kế hoạch cho việc nâng cấp cấp hệ thống

  Tiếp nhận, liên hệ và nắm rõ yêu cầu về sự cố kỹ thuật trong vòng 24 giờ

  Nghiên cứu và đề xuất giải pháp khắc phục lỗi chậm nhất là 24 giờ làm việc

  HÌNH ẢNH TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG gAMSPro

  phần mềm quản lý tài sản
  phần mềm quản lý tài sản
  phần mềm quản lý tài sản

  ĐƠN GIẢN HÓA VIỆC QUẢN LÝ CỦA BẠN

  Chúng tôi Tự hào là đối tác được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank  sử dụng hệ thống phần mềm quản lý tài sản từ năm 2014. Sau đó, triển khai mạnh mẽ áp dụng cho hơn 500 đơn vị bao gồm Hội sở và tất cả chi nhánh, phòng giao dịch trong cả nước.

  Gọi cho chúng tôi