Giám đốc tài chính cần đưa ra những quyết định nào

Giám đốc Tài chính phải đưa ra những quyết định nào?

Tác giảphucdth
Thời gian 12-09-2022

Giám đốc Tài chính của một công ty phải có khả năng và được đào tạo thích hợp để giải quyết các quyết định quản lý tài chính quan trọng. Các khía cạnh chính của quá trình ra quyết định tài chính liên quan đến đầu tư, tài trợ cổ tức và quản lý tài sản.

Quản lý tài chính đề cập đến việc mua lại, cấp vốn và quản lý tài sản. Quá trình ra quyết định này rất nhạy cảm và phải dưới sự kiểm soát của Giám đốc Tài chính để phân tích các biến bên ngoài và nội bộ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của các hoạt động công ty.

Theo Công ty Đầu tư Liên Mỹ (IIC), vai trò của Giám đốc Tài chính trong quá trình ra quyết định có thể được chia thành bốn lĩnh vực chính: 

  • Đầu tư: Trong lĩnh vực đầu tư, Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm xác định quy mô tối ưu của công ty. Về vấn đề này, điều quan trọng thứ nhất là phải có một nghiên cứu thị trường và rõ ràng về các mục tiêu mà công ty cần đáp ứng, phải nghiên cứu đúng nhu cầu, công nghệ và thiết bị, phương thức tài chính và nguồn nhân lực sẵn có. Điều thứ hai, giám đốc phải phân tích xem các nguồn lực có thích ứng với quy mô tối ưu mong muốn của công ty hay không. Nếu không, cần phải xác định các loại tài sản mà công ty phải mua, hoặc bán hoặc loại bỏ, để đạt được hiệu quả quản lý.
  • Huy động vốn: Xác định chiến lược huy động vốn là điều cần thiết cho sự liên tục của doanh nghiệp trong dài hạn. Tiếp cận nguồn tài chính có liên quan chặt chẽ với việc duy trì dòng vốn chảy vào liên tục vì biên độ tiết kiệm sẽ không cho phép hoạt động tiếp tục lâu hơn nữa nếu không có sự hỗ trợ của thanh khoản bổ sung. Giám đốc tài chính phải xác định một số khía cạnh của chiến lược tài chính. Ví dụ, nghiên cứu các nguồn sẵn sàng cung cấp tín dụng cho tổ chức và xác định các phương án huy động vốn tốt nhất cho hoạt động. Giám đốc Tài chính cũng có thể thiết kế một chiến lược “financing mix” để quản lý tài chính hiệu quả. Đôi khi công ty có thể thu được lợi nhuận từ sự kết hợp tài chính ngắn hạn và dài hạn để đáp ứng các mục tiêu chiến lược tài chính và đầu tư.   
  • Quản lý tài sản : Quản lý tài sản là một trong những khía cạnh chính để một công ty đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ của mình và tự định vị để đạt được các mục tiêu hoặc chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra. Nói cách khác, Giám đốc tài chính phải quy định và đảm bảo rằng các tài sản hiện có được quản lý theo cách hiệu quả nhất có thể. Nói chung, người quản lý phải ưu tiên quản lý tài sản lưu động trước khi quản lý tài sản cố định. Tài sản lưu động là những tài sản sẽ trở nên hiệu quả trong tương lai gần, chẳng hạn như các khoản phải thu hoặc hàng tồn kho. Ngược lại, tài sản cố định thiếu tính thanh khoản vì chúng cần thiết cho các hoạt động lâu dài. Điều này bao gồm văn phòng, nhà kho, máy móc, xe cộ, v.v.
  • Chính sách cổ tức: Một trong những quyết định tài chính quan trọng nhất mà Giám đốc tài chính phải thực hiện có liên quan đến chính sách cổ tức của công ty. Nó liên quan đến bao nhiêu thu nhập của công ty sẽ được trả cho các cổ đông. Cụ thể, cần xác định xem thu nhập tạo ra sẽ được tái đầu tư vào công ty để cải thiện hoạt động hay sẽ được phân phối cho các cổ đông. Cũng có thể lựa chọn chính sách hỗn hợp trong vấn đề này, phân phối một phần cho các cổ đông và đầu tư phần còn lại vào công ty. Tuy nhiên, nếu cổ tức được chia quá cao, công ty có thể gặp phải những hạn chế để mở rộng hoặc cải thiện việc quản lý hoạt động của mình. Điều quan trọng cần lưu ý là để có triển vọng tăng trưởng trong dài hạn, cần phải tái đầu tư ngắn hạn. 

 


Nội dung liên quan

Xem tất cả

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

Gọi cho chúng tôi