Cách cài đặt Event Tracking Google Analytics (part 1)

08-05-2018

Theo dõi event là một trong số những tính năng hữu ích nhất của Google Analytics. Chỉ với việc thêm vào một đoạn code, bạn có thể biết được tất cả các thông tin về cách người dùng hoạt động, hiểu rõ hơn về khách hàng từ đó dần dần cải thiện trang web.

Có hai cách khác nhau mà bạn có thể cài đặt để theo dõi sự kiện trên Google Analytics, một cách là thêm mã code theo cách thủ công, một cách khác là cài đặt thông qua trình quản lý thẻ của Google.

Cả hai phương pháp đều dễ để thực hiện mà không cần nhân viên lập trình, vì bạn có thể dễ dàng sử dụng trình quản lý thẻ của Google nếu bạn không có bất kì kinh nghiệm về mã code.

Cách cài đặt theo dõi sự kiện thủ công

Chính xác thì một sự kiện là gì? Trước khi bạn bắt đầu theo dõi sự kiện, điều quan trọng là phải hiểu bốn thành phần của sự kiện đó là Category (danh mục), action (hành động), label (nhãn) và value (giá trị).

Category

Là một nhóm sự kiện tổng thể. Bạn có thể tạo nhiều loại sự kiện để theo dõi trong cùng một lúc.

Ví dụ: bạn có thể tạo category với tên là “Tải xuống” để nhóm một số sự kiện khác nhau liên quan đến các lượt tải xuống khác nhau từ trang web của bạn.

Action

Hành động của sự kiện mô tả hành động cụ thể mà sự kiện được thiết lập để theo dõi.

Ví dụ: nếu bạn đang theo dõi lượt tải xuống tệp PDF, bạn có thể gọi hành động của sự kiện là “Tải xuống PDF”.

Label

Nhãn của bạn cung cấp thêm thông tin về hành động được thực hiện.

Ví dụ: nếu bạn có một số tệp PDF có sẵn để tải xuống trên trang web của mình, bạn có thể theo dõi số lượng người tải xuống từng tệp bằng cách gắn nhãn từng sự kiện riêng biệt với tiêu đề của PDF.

Value

Giá trị là một thành phần tùy chọn cho phép bạn theo dõi một giá trị số liên kết với một sự kiện. Không giống như ba thành phần đầu tiên được tạo thành từ văn bản, giá trị luôn là một số nguyên.

Ví dụ: nếu bạn muốn theo dõi thời gian tải của video, bạn sẽ sử dụng thành phần giá trị để cài đặt. Nếu bạn không cần theo dõi bất kỳ thứ gì bằng số, bạn có thể rời khỏi thành phần này khỏi sự kiện của mình.

id theo dõi thuộc tính trên google analytics

Một bảng gồm bốn thành phần của một sự kiện. Nguồn: Google Analytics

 

Sau khi đã hiểu về category, action, label, value mình sẽ cùng đi qua từng bước dưới đây để cài đặt theo dõi sự kiện.

Bước 1: Quyết định cách cấu trúc báo cáo của bạn

Trước khi bạn đi sâu vào theo dõi các sự kiện của mình, hãy tìm ra kế hoạch về cách bạn muốn dữ liệu của mình được sắp xếp. Quyết định danh mục, hành động và nhãn bạn sẽ sử dụng và chọn mẫu đặt tên rõ ràng và nhất quán cho chúng.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn quyết định thay đổi cấu trúc của theo dõi sự kiện của mình sau đó, dữ liệu của bạn sẽ không được tổ chức lại theo thời gian. Một chút suy nghĩ và lập kế hoạch lên phía trước có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều rắc rối.

Bước 2: Kết nối trang web của bạn với Google Analytics

Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy thiết lập thuộc tính Google Analytics và nhận ID theo dõi của bạn. Bạn có thể tìm ID theo dõi của mình bằng cách chuyển đến phần quản trị của tài khoản GA và điều hướng đến thuộc tính bạn muốn theo dõi.

Khi bạn có ID của mình, hãy thêm đoạn mã sau ngay sau thẻ <head> của mỗi trang.

id theo dõi thuộc tính trên google analytics

Đoạn mã này cho phép Google Analytics theo dõi các sự kiện trên trang web của bạn.

Bước 3: Thêm đoạn mã vào các phần tử bạn muốn theo dõi

Dưới đây là định dạng cho đoạn mã theo dõi sự kiện:

ga('send', 'event', [eventCategory], [eventAction], [eventLabel], [eventValue], [fieldsObject]);

Sau khi điền thông tin xác định sự kiện bạn muốn theo dõi, hãy thêm đoạn mã này vào phần tử có liên quan trên trang web của bạn. Bạn sẽ cần sử dụng thứ được gọi là trình xử lý sự kiện để làm như vậy.

Trình xử lý sự kiện là một thuật ngữ HTML kích hoạt mã theo dõi của bạn kích hoạt khi một hành động cụ thể được hoàn thành.

Ví dụ: nếu bạn muốn theo dõi số lần khách truy cập nhấp vào một nút, bạn sẽ sử dụng trình xử lý sự kiện onclick và mã của bạn sẽ trông giống như sau:

<button onclick="ga('send', 'event', [eventCategory], [eventAction], [eventLabel], [eventValue], [fieldsObject]);">Example Button Text</button>

Bước 4: Xác minh rằng mã của bạn đang hoạt động

Khi bạn đã thêm mã theo dõi sự kiện vào trang của mình, bước cuối cùng là đảm bảo mã hoạt động. Cách đơn giản nhất để thực hiện việc này là tự kích hoạt sự kiện. Sau đó, kiểm tra Google Analytics để xem sự kiện có hiển thị không.

Bạn có thể xem các sự kiện được theo dõi của mình bằng cách nhấp vào “Hành vi” trong thanh bên và cuộn xuống “Sự kiện”.

google.com.vn analytics

Các sự kiện bạn có thể được tìm thấy trong mục “Hành vi” (Behavior) trong Google Analytics.

(Bài viết tham khảo tại searchenginewatch.com)

Trang Lê

Có thể bạn quan tâm

KHÁCH HÀNG CỦA GSOFT

HOTLINE: 0913 957 079