Cách cài đặt Event Tracking Google Analytics (part 2)

28-06-2018

Tiếp thoa bài viết hướng dãn theo dõi Event (part1), bài này sẽ hướng dẫn bạn them một cách theo dõi sự kiện nữa với GTM (Trình quản lý thẻ của Google – Google Tag Manager).

Trình quản lý thẻ của Google có thể hơi khó khăn để điều hướng nếu bạn không quen với nó. Tuy nhiên, nếu bạn có một trang web lớn hoặc bạn muốn theo dõi nhiều thứ khác nhau, GTM cũng có thể giúp bạn mở rộng quy mô theo dõi sự kiện của mình một cách dễ dàng.

 1. Bật các biến GTM cho sẵn

Vào đường link tagmanager.google.com tạo để thiết lập tài khoản và thiết lập vùng chứa như 2 hình sau. Với vùng chứa là địa chỉ website công ty của bạn và chọn Web.

google-tag-manager-setup1
google-tag-manager-setup1

Chấp nhận chính sách Google, bạn sẽ nhận được một đoạn code như hình sau.

google-tag-manager-code

Sử dụng mã code thứ 1 vào thẻ <head> của website và gán mã code thứ 2 vào thẻ <body> của website, chọn OK.

Để chọn các biến bạn muốn Google theo dõi chọn “Variables”, chọn “Configure” và lựa chọn theo dõi như Click, Froms hay Video…

google-tag-manager-chon-bien

Bật các biến số được GTM cho sẵn

2. Xác định Tag

Chọn “Tabs” và chọn tiếp “New” để thiết lập biến theo dõi mới.

google-tag-manager-tab-new

Tạo thẻ mới trong Trình quản lý thẻ của Google

Ví dụ ở đây chúng ta sẽ xác định thẻ Tag cho đoạn mã Pixel của facebook.

Sau khi có được mã pixel từ facebook, bạn chọn Tab, chọn New và đặt tên cho thẻ tag đó, ở đây ta sẽ đặt tên là “pixel fb”. Tiếp tục chọn loại tag cho đoạn mã, ở đây vì là một đoạn html nên ta chọn loại tag là “custom HTML”

google-tag-manager-tab-new

Copy mã HTML vào đây. và thiết lập một số tuỳ chọn

“Tag firing ptiority”: Mức độ ưu tiên. Bạn nhập số càng lớn thì mức độ ưu tiên  website kích hoạt càng cao.

cài đặt lịch trình kích hoạt.

“Only fire this tag in published containers”: kích hoạt thẻ trong vùng được public

“Tag firing options” có 3 lựa chọn: Unlimited (không giới hạn), Once per event ( 1 lần mỗi sự kiện), Once per page (1 lần với mỗi trang).

“Tag Sequencing” lựa chọn thẻ sẽ kích hoạt trước hoặc sau một thẻ nào đấy.

Ở ví dụ này ta sẽ chọn Once per page

Và chọn Save

3. Xác định Trigger

Vẫn lấy ví dụ trên, ta lấy trigger là: tải một trang bất kì. Để chọn trigger, click vào dấu cộng “+” bên tay phải để thêm loại trigger.

google-tag-manager-trigger
google-tag-manager-trigger

Đoạn mã pixel này của facebook có thể hoạt động trên tất cả các trang. Nhưng nếu bạn muốn nó chạy trên một trang nhất định thì chọn “Some Page Views”

ở đây ta chọn variable là Page URL, với điều kiện là equal và cuối cùng copy đường link vào.

Chọn Save và sau đó để kích hoạt thì bạn ấn chọn Summit

google-tag-manager

Thiếp lập summit nữa là bạn đã hoàn thành.

(Tham khảo tagmanager.google.com)

Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

KHÁCH HÀNG CỦA GSOFT

HOTLINE: 0913 957 079