HOSTING

Hosting dành cho ngôn ngữ lập trình PHP và ASP.NET.

Thông tin Cá nhân Cá nhân ++ Bán chuyên nghiệp Bán chuyên nghiệp++ Chuyên nghiệp Doanh nghiệp Thương mại điện tử
Dung lượng 300 MB 750 MB 1.2 GB 2 GB 3 GB 5 GB 7 GB
Băng thông 5 GB 15 GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email POP3/Webmail 10 15 25 40 50 80 100
Subdomain 3 5 15 20 25 40 60
MSSQL 2005/2008 0 1 1 2 3 5 7
Mysql 0 1 2 3 4 6 10
Backup Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần
Chi phí 36.000/tháng 55.000/tháng 75.000/tháng 120.000/tháng 160.000/tháng 320.000/tháng 450.000/tháng
Thanh toán 1 năm 1 năm  1 năm  1 năm  1 năm  1 năm  1 năm
Tổng chi phí(Bao gồm 10% VAT) 475.200 726.000 990.000 1.584.000 2.112.000 4.224.000 5.940.000

KHÁCH HÀNG CỦA GSOFT

HOTLINE: 0913 957 079