Phần mềm quản lý tài sản

giotheiuHệ thống phần mềm quản lý tài sản – gAMS đã triển khai quản lý tài sản cho toàn bộ hệ thống Ngân Hàng Sacombank, phục vụ cho việc quản lý toàn bộ tài sản cố định công cụ lao động của tổ chức từ khâu lập kế hoạch mua sắm, tổ chức thực hiện việc mua sắm đến quản lý cấp phát tài sản sử dụng, theo dõi bảo hành, bảo trì, khấu hao tài sản và thanh lý. Tài sản được quản lý bao gồm tài sản cố định chung, tài sản cố định đặc thù như xe, bất động sản và quản lý công cụ lao động và các công trình đang xây dựng.

Đối tượng sử dụng hệ thống phần mềm quản lý tài sản là những Doanh nghiệp tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, trường đại học, bệnh viện, những đơn vị hoạt động có nhiều chi nhánh,…

Hệ thống phần mềm quản lý tài sản phục vụ cho phòng hành chính quản trị, bộ phận mua hàng, phòng kế toán, bộ phận quản lý đội xe, phòng quản lý xây dựng cơ bản và trên hết là phục vụ lãnh đạo cấp cao muốn nắm rõ tình hình tài sản và những vấn đề liên quan đến tài sản từ mức vĩ mô đến chi tiết tùy theo yêu cầu.

Hệ thống phần mềm quản lý tài sản của chúng tôi đã được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank đưa vào sử dụng từ năm 2014, triển khai áp dụng cho hơn 500 đơn vị bao gồm Hội sở và tất cả chi nhánh, phòng giao dịch trong cả nước

KHÁCH HÀNG CỦA GSOFT

HOTLINE: 0913 957 079