DOMAIN

Đăng kí Domain Việt Nam và Domain Quốc Tế cho khách hàng.

 Tên miền Việt Nam   Phí khởi tạo   Phí duy trì hàng năm
.vn   350,000   480,000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn   350,000   350,000
.org.vn | .edu.vn | .info.vn   200,000   200,000

Domain Việt Nam VAT 0%

 Tên miền Việt Nam   Phí khởi tạo   Phí duy trì hàng năm
.com | .net   Miễn phí   280,000
.org | .info | .link   Miễn phí   300,000

Domain Quốc Tế VAT  10%

KHÁCH HÀNG CỦA GSOFT

HOTLINE: 0913 957 079